Loading...

Տեխնիկական ջրամատակարարման համակարգի նախագծում


Նախագծման խնդիրները եվ տեխնոլոգիաները

Տեխնիկական ջրամատակարարման համակարգերը նախատեսված են տեխնոլոգիական սարքավորումների հովացման համար։ Դրանք կարող են իրականացվել ինչպես ուղղահոս, այնպես էլ շրջապտուտային սկզբունքով:

Շրջապտուտային համակարգերը, կախված ջրի հովացուցիչի տիպից կարող են լինել «չոր» կամ «թաց»։

Հովացման «չոր» համակարգերը, որպես առավելություն, գործնականում չունեն ջրի կորուստ, բայց միաժամանակ չեն կարողանում ապահովել ջրի հովացման այնպիսի խորություն, ինչպիսին «թաց» համակարգերի մոտ է։

Հովացման համակարգի այս կամ այն տիպի ընտրությունն իրականացվում է տեխնիկատնտեսական հաշվարկների հիման վրա, հաշվի առնելով նաև տեխնոլոգիական սահմանափակումները։

Կախված համակարգի բարդությունից և համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ նախագծերը կարող են իրականացվել AutoCAD, Revit կամ ZuluGIS միջավայրերում։

Նախագիծն իրականացվում է Պատվիրատուի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք կազմել և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել նախագծման տեխնիկական առաջադրանքը։


Ֆոտոալբոմ


Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր

1 РД 153-34.2-21.144-2003
Методические указания по технологическим расчетам водоемов-охладителей
pdf
2289
kb ⇊
2 СНиП 2.04.02-84*
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
pdf
9382
kb ⇊
3 Справочное пособие к СНиП 2.04.02-84
Проектирование градирен
doc
3017
kb ⇊
4 Справочное пособие к 2.04.02-84
Проектирование сооружений для забора поверхностных вод
doc
6470
kb ⇊
5 Справочное пособие к СНиП 2.04.02-84
Проектирование сооружений для забора подземных вод
pdf
15728
kb ⇊
6 Справочное пособие к СНиП 2.04.02-84
Проектирование сооружений для очистки и подготовки воды
doc
1626
kb ⇊
7 Справочное пособие к СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.03-85
Составление технико-экономической части проекта внеплощадочных систем водоснабжения и канализации
pdf
6785
kb ⇊Արձագանքներ