Loading...

Ջերմամատակարարման համակարգի նախագծում


Նախագծման խնդիրները եվ տեխնոլոգիաները

Կախված ջերմամատակարարման համակարգի նշանակությունից ու բնույթից, որպես ջերմակիր կարող են հանդիսանալ ջրային գոլորշին, տաք ջուրը, տաք օդը և այլն։

Ջերմային էներգիան կարող է օգտագործվել արտադրության մեջ, ջեռուցման, տաք ջրամատակարարման, ինչպես նաև օդափոխության ու ցրտամատակարարման համակարգերում։

Ընդհանուր առմամբ, ջերմամատակարարման համակարգը ներառում է.
✓ ջերմության աղբյուրը,
✓ ջերմային ցանցերը,
✓ ջերմային հանգույցները,
✓ ջերմասպառող սարքավորումները։

Ջերմամատակարարման համակարգի նախագիծը պարունակում է նաև հակակոռոզիոն պաշտպանությունը և ջերմային մեկուսացումը ներառող մասեր։

Կախված համակարգի բարդությունից և համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ նախագծերը կարող են իրականացվել AutoCAD, Revit կամ SolidWorks միջավայրերում։

Նախագիծն իրականացվում է Պատվիրատուի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք կազմել և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել նախագծման տեխնիկական առաջադրանքը։


Ֆոտոալբոմ


Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր

1 ՀՀՇՆ 24-01-2016
Շենքերի ջերմային պաշտպանություն։ Հաստատված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2016 թվականի հունիսի 16-ի N120-Ն հրամանով
pdf
1350
kb ⇊
2 ՀՀՇՆ II-7.01-2011
Շինարարական կլիմայաբանություն։ Հաստատված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N167-Ն հրամանով
pdf
0
kb ⇊
3 ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04
Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում։ Հաստատված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N83-Ն հրամանով
pdf
532
kb ⇊
4 ПБ 10-573-03
Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
doc
717
kb ⇊
5 РД 10-400-01
Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей
doc
4403
kb ⇊
6 СНиП 41-01-2003
Отопление, вентиляция и кондиционирование
doc
708
kb ⇊
7 СНиП 41-02-2003
Тепловые сети
pdf
2183
kb ⇊
8 СНиП 41-03-2003
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
pdf
1424
kb ⇊
9 СП 31-106-2002
Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов
pdf
4373
kb ⇊
10 СП 60.13330.2012
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
pdf
923
kb ⇊
11 СП 124.13330.20123
Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)
pdf
11673
kb ⇊Արձագանքներ