Loading...

Էլեկտրամատակարարման համակարգի նախագծում


Նախագծման խնդիրները եվ տեխնոլոգիաները

Շենքերի և շինությունների էլեկտրամատակարարման նախագծումը կարող է ներառել.
✓ արտաքին մատակարարման ցանցեր,
✓ տրանսֆորմատորային ենթակայաններ,
✓ ներածման բաշխիչ սարքեր, շենքերի և շինությունների բաշխիչ սարքեր,
✓ շենքերի և շինությունների ներքին մատակարարման և բաշխման ցանցեր,
✓ շենքերի և շինությունների հողանցման կոնտուրներ, շանթարգելներ։

Ներքին էլեկտրամատակարարման նախագիծը ներառում է էլեկտրաէներգիայի հաշվարկային հզորություններն ըստ ուղղությունների, ցանցի հատակագիծը, անհրաժեշտ բոլոր նյութերն ու սարքավորումները:

Նախագիծն իրականացվում է մի քանի փուլով.
✓ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցվում է էլեկտրական սարքավորումների հարմարադասումը,
✓ հաշվարկվում է էլեկտրաէներգիայի սպառման հզորությունը,
✓ ընտրվում և համաձայնեցվում է մալուխային գծերի երթուղին,
✓ իրականացվում է էլեկտրական վահանակների նախագծում:

Կախված համակարգի բարդությունից և համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ նախագծերը կարող են իրականացվել AutoCAD կամ Revit միջավայրերում։

Նախագիծն իրականացվում է Պատվիրատուի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք կազմել և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել նախագծման տեխնիկական առաջադրանքը։


Ֆոտոալբոմ


Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր

1 Կանոններ
էլեկտրակայանների և ջերմային ցանցերի ջերմաուժային սարքավորումների շահագործման տեխնիկական անվտանգության։ Հաստատված է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N541-Ն որոշմամբ
pdf
3290
kb ⇊
2 Կանոններ
էլեկտրակայանների, ցանցերի և սպառողների էլեկտրատեղակայանքների տեխնիկական շահագործման։ Հաստատված է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N568-Ն որոշմամբ
pdf
2443
kb ⇊
3 Կանոններ
էլեկտրահաղորդման գծերի անվտանգության գոտիների։ Հաստատված է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N523-Ն որոշմամբ
pdf
560
kb ⇊
4 Կանոններ
էլեկտրատեղակայանքների շահագործման անվտանգության։ Հաստատված է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N583-Ն որոշմամբ
pdf
3103
kb ⇊
5 Կանոններ
էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքի։ Հաստատված է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N592-Ն որոշմամբ
pdf
8873
kb ⇊
6 ГОСТ 16556-81
Заземлители для передвижных электроустановок. Общие технические условия
pdf
285
kb ⇊
7 ГОСТ 21.608-2014
Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения
pdf
2764
kb ⇊
8 НТП ЭПП-94
Нормы технологического проектирования. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий (взамен СН 174-75)
doc
314
kb ⇊Արձագանքներ