Loading...

Կոգեներացիոն կայանի նախագծում


Նախագծման խնդիրները եվ տեխնոլոգիաները

Կոգեներացիոն կայանում ջերմային էներգիան արտադրվում է էլեկտրաէներգիայի հետ համակցված ցիկլով և օգտագործվում արտաքին օբյեկտներին ջերմություն մատակարարելու համար: Որպես կանոն, վառելիք հանդիսանում է բնական գազը, ՕԳԳ-ն կազմում է մոտ 90%:

Կոգեներացիոն կայանի նախագծումը կարող է ներառել կայանի ընտրությունը, պայմանավորված ջերմային և/կամ էլեկտրական էներգիաների սպառման չափով, ջերմային սխեման, այդ թվում՝ օգտահանիչ ջերմափոխանակիչը, վառելիքամատակարարման և էլեկտրամատակարարման նախագծերը։

Կախված համակարգի բարդությունից և համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ նախագծերը կարող են իրականացվել AutoCAD, Revit կամ SolidWorks միջավայրերում։

Նախագիծն իրականացվում է Պատվիրատուի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք կազմել և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել նախագծման տեխնիկական առաջադրանքը։


Ֆոտոալբոմ


Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր

1 Կանոններ
էլեկտրակայանների, ցանցերի և սպառողների էլեկտրատեղակայանքների տեխնիկական շահագործման։ Հաստատված է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N568-Ն որոշմամբ
pdf
2443
kb ⇊
2 Կանոններ
մինչև 0.07 ՄՊա ավելցուկային ճնշմամբ շոգեկաթսաների, ջրի` մինչև 388 Կ ջերմաստիճանի ջրատաքացուցիչ կաթսաների և կաթսայական տեղակայանքների սարքվածքի ու անվտանգ շահագործման։ Հաստատված է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N540-Ն որոշմամբ
pdf
1195
kb ⇊
3 ГОСТ 26691-85
Теплоэнергетика. Термины и определения
pdf
405
kb ⇊
4 ГОСТ 31540-2012
Установки электрогенераторные с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Методы испытаний
pdf
702
kb ⇊
5 ГОСТ Р 53176-2008
Установки электрогенераторные с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Показатели надежности. Требования и методы испытаний
pdf
416
kb ⇊
6 ГОСТ Р 55006-2012
Стационарные дизельные и газопоршневые электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия
pdf
471
kb ⇊
7 ТР ТС 032/2013
О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением
pdf
2794
kb ⇊Արձագանքներ