Loading...

Կարգաբերման աշխատանքներ

Կարգաբերման (թողարկման-կարգաբերման) աշխատանքներն իրականացվում են Պատվիրատուի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա։ Կարգաբերման աշխատանքները, ընդհանուր դեպքում, կարող են ներառել հետևյալ փուլերը.
✓ նախապատրաստական փուլ, որի ընթացքում մշակվում է կարգաբերման (թողարկման-կարգաբերման) աշխատանքների պլանը, ներառյալ անվտանգության և աշխատանքի պաշտպանության միջոցառումները,
✓ տեխնոլոգիական սարքավորումների առանձին-առանձին ընդունում մոնտաժից,
✓ առանձին ֆունկցիոնալ հանգույցների թողարկային կարգաբերում և փորձարկում բեռնվածքի տակ անջատված սարքավորման պայմաններում (սառը կարգաբերում),
✓ սարքավորման կարգաբերում և համալիր փորձարկում,
✓ տեխնիկական փաստաթղթերի ձևակերպում։

Մեր սկզբունքները


Արդյունավետ լուծումներ

Նախագծման և չափումների ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառում:

Օպտիմալ բալանս

Շահագործման և հետագա վերանորոգումների առանձնահատկությունների գնահատում:

Զարգացման հեռանկարներ

Արտադրության ընդլայնման հեռանկարների նախատեսում:

Անհատական մոտեցում

Յուրաքանչյուր կոնկրետ խնդրի յուրահատկությունների առանձնացում:

Կայունություն

Կայուն ու փոխվստահելի համագործակցության պահպանում։

Փորձի փոխանակում

Համագործակցություն ուսումնակրթական համալիրների հետ։

Արձագանքներ