Loading...

Մեր գործընկերները

Գործունեության հիմնական ուղղություններից բացի, մեր կազմակերպությունը, գիտակցելով կրթության դերը մեր երկրի տնտեսության ամրացման և զարգացման գործում, կարևորելով, մասնավորապես՝ էներգետիկ և բնապահպանական ոլորտներում առկա գիտատեխնիկական առաջընթացի գործնական կիրառման անհրաժեշտությունը, բարձր գնահատելով ուսումնական հաստատություն-գործատու կապերի արդյունավետությունը, պատրաստ է համագործակցել մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների հետ։

Համագործակցությունը կարող է ներառել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող տեղեկատվության փոխանակումը, մասնակցությունը գիտագործնական քննարկումներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին, աշխատանքային հանդիպումների անցկացումը համատեղ ծրագրերի քննարկման և դրանց արդյունքների վերլուծության նպատակով, դասընթացների անցկացումը ՍՊԸ մասնագետների կողմից։

«Ջէրմաէլեկտրանախագիծ» ՍՊԸ-ն համագործակցում է «Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջ» ՊՈԱԿ և «Հրազդանի արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ հետ։


Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջ

13.07.2021թ. «Ջէրմաէլեկտրանախագիծ» ՍՊԸ և «Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջ» ՊՈԱԿ միջև ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր էներգետիկայի և բնապահպանական ոլորտներում գիտագործնական համագործակցության վերաբերյալ:

Համառոտ ակնարկ
Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջը իր պատմությունն սկսել է 1968թ-ին որպես Կրասնոդարի «Էլեկտրոնային սարքաշինության» տեխնիկումի` Աբովյանի երեկոյան մասնաճյուղ:
2000թ-ին ՀՀ ԷՆ թիվ 10- ԴԶ հրամանով տեխնիկումը վերանվանվել է «Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջի:
Ավելի քան 50 տարիների ընթացքում տեխնիկումում (քոլեջում) գործել են մեկ տասնյակից ավելի մասնագիտություններ, որակավորում են ստացել տասը հազարից ավելի սովորողներ:


Հրազդանի արհեստագործական պետական ուսումնարան

22.06.2022թ. «Ջէրմաէլեկտրանախագիծ» ՍՊԸ և «Հրազդանի արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ միջև ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր էներգետիկայի և բնապահպանական ոլորտներում գիտագործնական համագործակցության վերաբերյալ:

Համառոտ ակնարկ
1963թ. ուսումնական հաստատությունը հիմնադրվել է որպես Հրազդանի Nº 29 ՄՊՏՈՒ (միջնակարգ պրոֆտեխնիկական ուսումնարան):
2004թ. կոչվել է «Հրազդանի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ, իսկ 2011-ի նոյեմբերից վերանվանվել է ՀՀ ԿԳՆ «Հրազդանի արհեստագործական պետական ուսումնարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն:
Ավելի քան 50 տարիների ընթացքում ուսումնարանում գործել են մեկ տասնյակից ավելի մասնագիտություններ, որակավորում են ստացել տասը հազարից ավելի սովորողներ:

Մեր սկզբունքները


Արդյունավետ լուծումներ

Նախագծման և չափումների ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառում:

Օպտիմալ բալանս

Շահագործման և հետագա վերանորոգումների առանձնահատկությունների գնահատում:

Զարգացման հեռանկարներ

Արտադրության ընդլայնման հեռանկարների նախատեսում:

Անհատական մոտեցում

Յուրաքանչյուր կոնկրետ խնդրի յուրահատկությունների առանձնացում:

Կայունություն

Կայուն ու փոխվստահելի համագործակցության պահպանում։

Փորձի փոխանակում

Համագործակցություն ուսումնակրթական համալիրների հետ։

Արձագանքներ