Loading...

Մեր մասին

«Ջէրմաէլեկտրանախագիծ» ՍՊԸ-ն կազմավորվել և որպես այդպիսին իր գործունեությունն սկսել է 2021 թ., մեկ թիմում միավորելով ջերմամեխանիկական և էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների ու համակարգերի նախագծման, մոնտաժի, թողարկման-կարգաբերման, շահագործման և նորոգման փորձառությամբ ինժեներների։
Աշխատանքների ընթացքում առավելագույնս կիրառում ենք տեխնիկական հաշվարկների իրականացման և նախագծերի մշակման ժամանակակից տեխնոլոգիաները։ Հարգելով մեր Պատվիրատուների փորձն ու ցանկությունները՝ մեզ հաջողվում է ստեղծել այնպիսի նախագծեր, որոնք հաշվի են առնում Պատվիրատու ընկերությունների տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները:
Մեր կարգախոսն է․ բարդ խնդիրներին՝ պարզ լուծում։

Մեր սկզբունքները


Արդյունավետ լուծումներ

Նախագծման և չափումների ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառում:

Օպտիմալ բալանս

Շահագործման և հետագա վերանորոգումների առանձնահատկությունների գնահատում:

Զարգացման հեռանկարներ

Արտադրության ընդլայնման հեռանկարների նախատեսում:

Անհատական մոտեցում

Յուրաքանչյուր կոնկրետ խնդրի յուրահատկությունների առանձնացում:

Կայունություն

Կայուն ու փոխվստահելի համագործակցության պահպանում։

Փորձի փոխանակում

Համագործակցություն ուսումնակրթական համալիրների հետ։

Արձագանքներ